MS & Empowerment

Stress och hälsa

I avsnittet Stress och Hälsa kommer du få bland annat få information om vad stress är, stressreaktionen som den var tänkt, stress som påverkansfaktor på annan ohälsa och stresshantering.

 
Biogen-01674 oktober 2020

Övningsdokument - Spiralen