MS och diagnoskriterier – McDonald

Biogen-44533 december 2023

En utbildning om MS och diagnostisering. Utbildningen berör diagnostiseringshistoria och fördjupar sig i de reviderade McDonaldkriterierna från 2017. Utbildningen är på engelska. Du kan också ladda ner power-point och manus.

• Evolution of MS
• 2017 McDonald Criteria
• Future frontier of MS diagosis

Klicka här för att ladda ner powerpoint