MS & Empowerment

En utbildning om att stärka patientens självständighet och förmåga att göra kunskapsbaserade val.

MS Empowerment ger en fördjupad förståelse av den betydelse som livshistoria, personliga erfarenheter och aktuell livssituation har för vår förmåga att klara av ytterligare belastning i form av ohälsa och funktionsnedsättning. Konkret syftar kursen till att öka förståelsen av dig själv och andra genom att öka uppmärksamheten på egna reaktioner och impulser att agera. I förlängningen leder det till en ökad förmåga att etablera och behålla en konstruktiv samarbetsallians med patienten.

Kursen belyser också samspelet mellan tankar, känslor och handlingar. Du får lära dig strategier för att motivera patienter till egen aktivitet och eget ansvar för sin livssituation och sin hälsa. Det här innebär många gånger också effektivare behandling.

Slutligen syftar kursen också till att ge dig verktyg att reducera din egen stress. Mycket talar för att höga nivåer av stress kan ha samband med hur vi tolkar och värderar intryck och erfarenheter. Vi kan misstolka situationer och blir mindre effektiva.  En ökad medvetenhet om tankar, känslor och beteenden gör det möjligt för dig att på ett tidigt stadium lägga märke till tecken på negativ stress och hantera den på ett konstruktivt sätt.

Klicka här för att få kursintyg efter genomförd utbildning »

Källor och teoretisk bakgrund hittar du här »

 

Vi som har tagit fram denna utbildning är
Pernilla Johansson - MS & Empowerment
Pernilla Johansson
Maria Lidman - MS & Empowerment
Maria Lidman

 

Biogen-01674 oktober 2020
Senast uppdaterad: 2020-12-22

Delar i denna kurs
1

Val, värden och värderingar

  I den här delen kommer vi bland annat behandla…

2

Empowerment

Begreppet "Empowerment" Empowerment är en process, en mekanism genom vilken…

3

Att visa omsorg om sig själv och balansera sina behov

I den här delen kommer vi gå in på personliga…

4

Stress och hälsa

I avsnittet Stress och Hälsa kommer du få bland annat…

5

Tanke, känsla, handling

I detta avsnitt beskriver vi varför vi gör som vi…

6

Empowerment och det sokratiska samtalet

I avsnittet Empowerment och det sokratiska samtalet kommer du lära…