FatigueutbildningBiogen-37366 mars 2020

En utbildning om MS och fatigue
Utbildningen är i huvudsak framtagen mot patient  för att hjälpa patienten att förstå mekanismerna bakom fatigue, hur det yttrar sig, vad det utlöses av och hur man som patient kan bemästra fatigue.

Utbildningen ger kunskaper om MS och fatigue och de bakomliggande orsakerna och hur man kartlägger fatigue vid MS. Utbildningen syftar till att ge information om behandling och åtgärder inom såväl kognitiva strategier som livsstilsförändringar. Den belyser även MS och rökning och värmekänslighet. Utbildningen är indelad i 13 korta avsnitt.

Den som tagit fram denna utbildning är:

Anne Wickström

Anne Wickström, leg. fysioterapeut och
medicine doktor vid Linköpings universitetssjukhus.

Anne Wickström har arbetat inom neurologisk fysioterapi och med personer med MS sedan 1987. Inledningsvis vid NeuroRehab Sävar och sedermera vid neurologkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Anne har även forskat om faktorer som påverkar personer med MS i arbets- och studielivet samt om träning vid MS.

Biogen-30337 november 2019

Delar i denna kurs
1

Del 1 – Introduktion

Biogen-37366 mars 2020 Trötthet, ett naturligt tillstånd de flesta av…

2

Del 2 – Inflammationsaktivitet

Biogen-37367 mars 2020 Flera studier har visat att fatigue kan…

3

Del 3 – Blockeringar av nervsignaler i axon vid skadat myelin

Biogen-37368 mars 2020 Nervsystemet består av cirka 100 miljarder nervceller…

4

Del 4 – Vävnadsskada, ökad hjärnaktivitet och omorganisation

Biogen-37369 mars 2020 Vävnadsskada - Det finns idag mycket som…

5

Del 5 – Samverkande och utlösande faktorer av fatigue vid MS

Biogen-37371 mars 2020 Det kan vara svårt att särskilja kognitiv…

6

Del 6 – Kartläggning av fatigue

Biogen-37372 mars 2020 Identifiera faktorer som är direkt relaterat till…

7

Del 7 – Kartläggning av fatigue 2: Utredning och levnadsvanor

Biogen-37373 mars 2020 Vi har fysiologiska behov av hunger, törst,…

8

Del 8 – Behandlingar och åtgärder

Biogen-37374 mars 2020 Det första steget vid fatigue är att…

9

Del 9 – Behandlingar och åtgärder 2: Kognitiva strategier och livsstilsförändringar

Biogen-37375 mars 2020 Olika former av kognitiva strategier har visat…

10

Del 10 – Behandlingar och åtgärder 3: Energisparande åtgärder

Biogen-37376 mars 2020 Många personer har idag en full agenda…

11

Del 11 – Värmekänslighet och MS

Biogen-37378 mars 2020 En förhöjning av kroppstemperaturen kan framkalla såväl…

12

Del 12 – Rökning och MS

Biogen-43825 mars 2020 En annan yttre faktor som påverkar ledningshastigheten…

13

Del 13 – Sammanfattning

Biogen-43827 mars 2020 Sammanfattning av fatigueutbildning. Biogen-30337 november 2019