MS & Empowerment

Empowerment

Begreppet ”Empowerment”

Empowerment är en process, en mekanism genom vilken människor, organisationer och samhällen skaffar sig kontroll över sina angelägenheter. (Definition av Rappaport 1984).

Empowermentbegreppet genomsyrar WHO:s Ottawadeklaration från 1986 inte minst genom sin definition av hälsofrämjande:
”En process som gör det möjligt för människor att öka kontrollen över, och förbättra sin hälsa”

Empowerment är inte en konkret teori utan ett överordnat begrepp som tar utgångspunkt i:
  • En människosyn som hävdar att optimal livskvalitet inkluderar upplevelsen av att själv kunna göra val som påverkar mitt liv
  • En människosyn där utgångspunkten är att alla människor har resurser och kapacitet att definiera sina egna problem och att utveckla handlingsstrategier för att lösa dessa
Att stödja empowerment innebär att…
  • Stödja individens egen kontroll över hälsa, sjukdom och liv
  • Sträva efter individens oberoende, autonomi och integritet
  • Individen väljer själv vilka aspekter av sitt liv hon vill kontrollera

Biogen-01674 oktober 2020

Presentation - Empowerment