MS & Empowerment

Att visa omsorg om sig själv och balansera sina behov

I den här delen kommer vi gå in på personliga värden, vikten av att visa omsorg om sig och att hitta en bra balans av sina behov.

 
Biogen-01674 oktober 2020

Övningsdokument - Nuläge, önskat läge

Presentation - Värden, omsorg & att balansera behov